DIAMANTY   „4C“

 

Ako ľudia, radi sa dotýkame a držíme veci, ktoré sa zdajú vzácne a neoceniteľné. Diamanty sú dokonalým príkladom. Vo svojej vzácnej kráse diamant môže komunikovať správu, ktorú nemožno vyjadriť slovom. Štyri kritériá kvality, kolektívne známe ako 4 C, určujú hodnotu diamantu: